5. Januar 2024

KMC’s holdning til anvendelse af Reglone

Written by KMC

I KMC arbejder vi hver dag for et endnu mere bæredygtigt erhverv, og vi har et klart ønske om at være i samklang med vores kunders og vores omverdens forventninger til os som ansvarlig virksomhed.

Reglone er et nedvisningsmiddel, som indtil i år har kunnet anvendes til nedvisning af vores læggekartofler og pulverkartofler (til lager). Midlet har været brugt på dispensation fra miljøstyrelsen, fordi der hidtil ikke har været reelle alternativer.


I september 2023 er der kommet et alternativt middel til Reglone på markedet. Derfor har vi som virksomhed besluttet, at vi ikke ønsker, at der anvendes Reglone længere til brug for nedvisning af pulverkartofler og hjemmeavlede læggekartofler (FSS) i KMC’s værdikæde.


Vores holdning er netop meddelt til alle leverandører i vores værdikæde. Dette selv om vi ved, at dette vil betyde en økonomisk byrde i niveauet 10-15 mio. kroner for vores andelshavere.


Da der er meget specifikke (og større) krav til certificerede læggekartofler, har vi i KMC besluttet at støtte en dispensationsansøgning til anvendelse af Reglone til dette begrænsede formål i endnu en sæson.


Certificerede læggekartofler anvendes kun i meget lille omfang i KMC’s værdikæde.

 

Our related posts

See all news here
26. March 2024 The potatoes' green goals This year, the KMC Group has set several ambitious climate goals and new initiatives to monitor and...